Praktyki Prawnicze

Sprawy z zakresu energetyki

Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z szeroko rozumianą działalnością energetyczną. Śledzimy regulacje dotyczące sektora energetycznego. Staramy się identyfikować specyficzne dla sektora problemy prawne i wspólnie z klientami wypracować ich rozwiązanie. Zapewniamy klientom kompleksowe podejście do prowadzonych spraw, obejmujące szeroko pojęte prawo gospodarcze, w tym energetycznego.

Nasze usługi obejmują:

  • obsługę prawną procesów inwestycyjnych w sektorze z uwzględnieniem specyficznych dla sektora uwarunkowań prawnych;
  • przygotowywanie umów z kontrahentami i konsumentami (umowy dotyczące sprzedaży, przesyłu, dystrybucji, umowy kompleksowe, o przyłączenie, umowy generalne);
  • doradztwo w zakresie regulacji sektorowych wynikających z prawa polskiego oraz dyrektyw i rozporządzeń unijnych;
  • reprezentację w sporach przed regulatorem oraz w procedurze odwoławczej (Urząd Regulacji Energetyki i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga