Praktyki Prawnicze

Instytut

Instytut Praktyki Prawniczej jest podmiotem stworzonym przez fundację, w celu szerzenia wiedzy prawniczej w szczególności z zakresu ochrony praw człowieka.

Cel ten Instytut Praktyki Prawniczej będzie realizować poprzez publikacje prac naukowych, komentarzy, opinii i glos. Do celowo Instytut będzie również dążyć do wydawania własnego periodyku, jak i organizowania szkoleń i studiów z zakresu prawa.

Honorowym przewodniczącym, a zarazem patronem Instytutu jest prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia wybitny specjalista zajmujący się problematyką ochrony praw człowieka. Jego dorobek naukowy sięga imponującej liczby ponad 230 publikacji i rokrocznie wzbogaca się – rutynowo – co najmniej o kilkanaście pozycji.

Profesor Jerzy Jaskiernia jest wybitnym znawcą instytucji ustrojowych i prawnych w systemie Rady Europy. Dość wskazać na erudycyjna monografię Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ( tłumaczona na języki : angielski i ormiański). Wskazać na kluczowe w piśmiennictwie polskim opracowania o standardach prawnych Rady Europy i ich oddziaływaniu na krajowy (polski) system prawny. Przypomnieć liczne i oryginalne rozprawy o instytucjach w systemie Rady Europy, Konwencji o Prawach Człowieka i Podstawowych Wolnościach  w kontekście projektu Karty Praw Podstawowych, dylematach orzecznictwa ETPCz, oddziaływaniu standardów prawnych Rady Europy na procesy demokratyzacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. Tu również wiedza teoretyczna znalazła wsparcie w praktyce pełnienia funkcji publicznych: członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przewodniczącego podkomisji i pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego.

Osoba profesora Jerzego Jaskierni daje więc nie tylko gwarancje wysokiej merytorycznej jakości głos, opinii i artykułów publikowanych w imieniu Instytutu, ale również zapewnia pluralizm tych wypowiedzi. W swoich pracach jako publicysta, ale również jako redaktor prof. Jerzy Jaskiernia współpracował i współpracuje z różnymi autorami niezależnie od ich światopoglądu politycznego, jak i ontologicznego. Niezmiernie ceni on sobie współpracę zarówno ze zwolennikami pozytywizmu prawniczego, jak i prawa natury.

Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga