Praktyki Prawnicze

Prawo zamówień publicznych

Nasze usługi obejmują m.in. weryfikację dokumentacji postępowania, opracowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów krajowych i unijnych, analizę zgodności zamówień publicznych realizowanych ze środków unijnych z właściwymi przepisami prawa krajowego, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz udział w postępowaniach odwoławczych.


Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga