Praktyki Prawnicze

Prawo spółek

Jako firma prowadzimy na rzecz naszych klientów sprawy z zakresu prawa spółek.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

  • tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych,
  • opracowywaniem umów/statutów spółek oraz dostosowywaniem (zmianą) umów/statutów spółek do aktualnych potrzeb wynikających z układu właścicielskiego, prowadzonej działalności czy planowanych zmian kapitałowych,
  • pozyskiwaniem zezwoleń, dokonywaniem wymaganych zgłoszeń w organach administracji publicznej,
  • doradztwem w bieżącej działalności, w tym przygotowaniem i obsługą obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej,
  • doradztwem w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych oraz podatkowych na potrzeby prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej,
  • reprezentacją w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, zarówno przed Krajowym Rejestrem Sądowym jak i Rejestrem Zastawów.

Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga