Praktyki Prawnicze

Prawo pracy

Jako firma prowadzimy na rzecz naszych klientów sprawy z zakresu prawa pracy. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

  • opracowywaniem wzorcowych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych;
  • sporządzaniem regulaminów pracy i wynagradzania,
  • opiniowaniem systemów premiowania i wynagradzania pracowników i systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa,
  • bieżącymi poradami w kwestiach związanych z prawem pracy m.in. ustaniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, zatrudnianiem cudzoziemców,
  • opracowywaniem kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy,
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga