Praktyki Prawnicze

Prawo cywilne i pokrewne

Jako firma prowadzimy na rzecz naszych klientów sprawy z zakresu prawa cywilnego i praw pokrewnych. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

  • sporządzamy i negocjujemy umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy cesji, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy najmu. prawa cywilnego (np. umowy, roboty budowlane).
  • prowadzimy sprawy z zakresu:
    • prawa rzeczowego – ochrona własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw,
    • prawa zobowiązań – bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowania, zadośćuczynienie, wykonanie i niewykonanie umów sprzedaży, dostawy, agencyjnej, o dzieło, o roboty budowlane, umowy darowizny, czy najmu lub dzierżawy.

Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga