Praktyki Prawnicze

Prawo autorskie oraz prawo konkurencji

Autorskie:

Jako firma prowadzimy na rzecz naszych klientów sprawy z zakresu prawa autorskiego.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • prowadzenie procesów sądowych dotyczących naruszenia autorskich praw zarówno majątkowych jak i osobistych;
 • kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych;
 • opiniowanie czy w konkretnym przypadku wytwór intelektualny spełnia cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego;
 • prowadzenie negocjacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia kwestii naruszenia praw autorskich
 • ochrona autorsko-prawna znaku towarowego;
 • pomoc przy redagowaniu umów autorskich;
 • zwalczanie piractwa w zakresie oprogramowania komputerowego i gier komputerowych. Współpraca z Policją, Prokuraturą, organami celnymi

Konkurencji:

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • kontrola koncentracji
 • postępowania antymonopolowe
 • program łagodzenia kar (leniency)
 • doradztwo antymonopolowe
 • horyzontalne i wertykalne umowy handlowe
 • nadużywanie pozycji dominującej

Nasze usługi:
Kontakt

Kancelaria Instytutu Praktyki Prawniczej
Kancelaria Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
05-082 Stare Babice
ul. Izabelińska 26 C

 

tel.: + 48 881 461 575
tel. +48 536 012 535
mail: kancelariaipp.pl@gmail.com

kipp_loga